Rukje

Rukje sipas KURANIT DHE SUNETIT

Per ta marr rukjen ne telefon ose kompjuterin tuaj klikoni Download MP3

1. Surja El-Bekare

Download MP3

2. Rukje e Pergjithshme

Download MP3

3. Rukje për msysh

Download MP3

4. Rukje kundër magjis së zezë

Download MP3

5. Njohuri (ilm)

Download MP3

6. Keshille Xhinit ta leshoje trupin

Download MP3

7. Djegie e xhinve

Download MP3

8. Sherim (SHIFA’)

Download MP3

9. Probleme me Amoralitet/Kurveri (ZINA)

Download MP3

10. Permbledhje e rukjes (MOKHTASAR)

Download MP3

11. Probleme bashkshortore & divorc (TALAQ)

Download MP3

12. Shkaterrim (TADMEER)

Download MP3

13. Suret Felek dhe Nas

Download MP3

14. Ayat-Al-Kursi

Download MP3

15. Lutje mbi profetin

Download MP3

16. Rukje per xhin Jahudi (YAHOOD)

Download MP3

17. Rukje per xhin Krishter (NASAARAH)

Download MP3

18. Surja As-Saafat

Download MP3

19. Surja Al-Jinn

Download MP3

20. Surja Jasin

Download MP3

21. Rukje live

Download MP3

22. Birds (AT-TUYUUR)

Download MP3

23. Probleme me rrisk (RIZQ)

Download MP3

24. Xhin te maleve (AL-JIBAAL)

Download MP3

25. Udhezim dhe Pendim

Download MP3

26. Rukje per humbje te flokeve

Download MP3

27. Surja Al-Fatihah

Download MP3

28. “Sorcery, surely Allah will make it of no effect”

Download MP3

29. pjesa 2 e vargut 81 nga surja Junus

Download MP3

30. Zili (HASAD) New

Download MP3

31. 2 ajetet e fundit te sures Bekare

Download MP3

32. Fillimi i sures As-Saafat

Download MP3

33. Ajete lidhur me Yje dhe Planete

Download MP3

34. Ajetet e detit

Download MP3

35. Ajetet e varrezave

Download MP3

36.  Rukje per kancer te gjirit

Download MP3

37. Rukje per probleme me ecje

Download MP3

%d bloggers like this: