Skip to content
Advertisements
Latest

Fundi i krimineleve i treguar shumë qartë në vargjet e Kur’anit!

Ne emer te Allahut Bemiresit te Pergjithshem Meshiruesit te Posaçem https://www.facebook.com/v2.7/plugins/quote.php?app_id=&channel=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FMs1VZf1Vg1J.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df3fcc6293b5a8fc%26domain%3Dkohaislame.com%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fkohaislame.com%252Ffa459d7f9d8544%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=http%3A%2F%2Fkohaislame.com%2Ffundi-i-krimineleve-i-treguar-shume-qarte-ne-vargjet-e-kuranit-2%2F&locale=sq_AL&sdk=joey Falënderimi i takon All-llahut Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej … Continue Reading Fundi i krimineleve i treguar shumë qartë në vargjet e Kur’anit!