16 Mënyra për sjelljen e bereqetit në shtëpi…

Ka thënë Allahu i madhëruar nëpërmjet Isait alejhi selam: “Tha: Unë jam rob i Allahut më ka dhënë mua librin e tij e më ka bërë nebij… Read more “16 Mënyra për sjelljen e bereqetit në shtëpi…”