Koha kur duhet bërë dhikri i mëngjesit dhe i mbrëmjes

Ibn Kajim el Xheuzije (Allahu e mëshiroftë) thotë: Ka thënë Allahu i Lartësuar : “Madhëroje Zotin tënd e falënderoje Atë para lindjes së diellit dhe para perëndimit.”… Read more “Koha kur duhet bërë dhikri i mëngjesit dhe i mbrëmjes”