Fëmijët e humbur në Evropë, si sakrifica njerëzore për ritualet satanike