Një Princ Arab Teston Veten Në Varr 20 Minuta, Shikoni Se Cfarë Ndodhë Më Pastaj… (VIDEO)

Një princ arab nga Emiratet e Bashkuara Arabe pranon vullnetarë për ta varrosur të gjallë për 20 minuta për një program televiziv. Këtu është ajo që ai kishte për të thënë në lidhje me përvojën e tij. Ne do të të gjithë vdekje fytyrë një ditë, kështu që le të përgatiten për të. Le të ndryshojmë rrugët tona për të mirë dhe të ndrequr marrëdhëniet tona me familjet tona dhe të afërmit. Le të pendohemi tek Allahu dhe të jetë në një gjendje të tillë që në qoftë se ne ishim të kalojnë, ne jemi tëgatshëm për ta takuar Atë.