Xhenazja e buzëqeshur dhe e ndritshme e Hoxhës Osman Abazi

SUBHANALLAH – Xhenazja e buzeqeshur dhe e ndritshme e hoxhës Osman Abazi