Fundi i krimineleve i treguar shumë qartë në vargjet e Kur’anit!