A me lejohet te perdor internetin e komshinjve pa leje?…

A me lejohet te perdor internetin e komshinjve pa leje, si te atyre qe kane vendosur kodin,

por edhe te atyre qe nuk kane vendosur kodin, duke e lene vete te hapur?…

Jo, nuk lejohet kjo gjë…

Nuk lejohet te perdoresh pronen dhe mallin e dikujt pa lejen e tij.

Shejh Salih El Feuzan…