E vërteton edhe Shkenca bashkohore “MBULOHUNI SA MË PARË FEMRA”

Një studim i ri shkencor ka vërtetuar se gruaja, që bart shaminë dhe është kureshtare për këtë, ndjehet psikikisht dhe emocionalisht më mirë në raport me qasjen pozitive ndaj vetvetes sesa gruaja që nuk bart shaminë.
Sekretin e kësaj na e zbulon Universiteti Westminster nëpërmjet një punimi të publikuar në revistën angleze për Shkencën e Psikologjisë. Punimi në të vërtetë trajton një anketë të bërë me qindra vajzave që bartin shaminë dhe të tjera pa shami. Hulumtuesit kanë konstatuar se vajzat e mbuluara disponojnë me një vetëbesim shumë më të madh dhe me një siguri më të lartë në raport me vajzat e pambuluara.

Shamia nuk është thjeshtë një traditë apo një leckë që vihet mbikohë. Rëndësia e saj është e pakontestueshme në ndryshimin pozitiv të jetës së femrës; ndryshimin e mendimit të saj për vetveten, ndryshimin e mendimit të të tjerëve ndaj saj.
Shamia është mjet preventiv ndaj shumë njerëzve dhe gjërave që mund të kenë në cak dhe shënjestër femrën dhe nderin saj. Një femër e mbuluar do të kontrolloj raportet e saj, do të ndryshoj stilin e jetesës, do të minimizoj kontaktet me burrat e huaj, gjëra këto që vetvetiu ndikojnë në minimizimin e mundësisë së ngacmimit seksual e aq më pak të kidnapimit.