Zbulimi i këpucës së zgjuar si shenjë që simbolizon afërsinë e Kijametit


Ndër zbulimet e fundit të këtij viti janë dhe këpuca e zgjuar (smart shoes), e cila, nëpërmjet lidhjes me satelitët (shfrytëzon sistemin GPS), ia tregon njeriut rrugën e duhur që duhet ta përshkoj.

Le ta meditojmë për një çast një mrekulli profetike impozante! Pas telefonit të zgjuar, në skenë ka dalë edhe këpuca e zgjuar, por cili është funksioni i saj dhe përse quhet e zgjuar?

Kjo këpucë është dizajnuar për t’ia treguar njeriut drejtimet, veçanërisht gjatë udhëtimit – ecjes. Ajo shkakton disa drithërima nga të cilat njeriu mëson se cilën kahe ose cilin drejtim duhet ta trasoj. Këto këpuca lidhen me satelitët ndërsa nëpërmjet lidhjes me telefonin e dorës shfrytëzojnë teknikën e komandimit nga largësia të njohur si GPS. Këpuca e zgjuar e informon njeriun për shumë gjëra, si: drejtimin e duhur, etj.

Kompanitë janë duke e marrë shumë seriozisht punën e kësaj këpuce për shkak të këtyre karakteristikave që ka. Ajo lidhet me telefonin nëpërmjet bluetooth-it. Pra, njeriu ka mundësi të kontaktojë me këpucën e tij nëpërmjet telefonit mobil. Kohëve të fundit, kompanitë kanë avancuar me këtë lloj këpuce për shkak të funksionit që ka me njeriun: të sëmurit nga humbja e kujtesës (Alzheimeri) ia kujton drejtimin e duhur me lehtësi, sikur që edhe të verbrin e ndihmon për t anjohur rrugën të cilën duhet ta përshkojë.

Këpuca, me këtë rol që kryen, sikur flet, sikur e informon njeriun për gjërat që i duhen. Sigurisht, nuk është të folur sikur të qenieve njerëzore, por është një lloj të folurit elektronik. Sot, kur zhvillimi digjital dhe informativ është në nivele të larta, kjo gjë nuk duket aspak e çuditshme, por, a mund ta marrim me mend se dikush para 1400 viteve ka mundur të imagjinojë zbulimin e një gjëje të këtillë?!

Ta meditojmë vetëm këtë pjesë nga ky hadith profetik: Pasha Allahun! Nuk do të ndodhë kiameti derisa njeriut të mos i flet edhe këpuca e tij.” (Transmeton Ibni Hibbani në Sahihun e tij)