Shikoni në çfarë gjendje Fëmijët Sirian Mësojnë Kuran, SubhanAllah…

SubhanAllah, Shikoni në çfarë gjendje Fëmijët Sirian Mësojnë Kuran, në një vend të ngushtë dhe të mbyllur për ti shpëtuar bombave të sullumqarve

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s