Ke mban me shume ne dore Kuranin apo telefonin?

Nese nuk gjen #pluhur mbi telefonin tend, por e gjen #ate (pluhurin) mbi Kuran, atehere dije se ti me shume kujdesesh per lidhjen me krijesat sesa me Krijuesin.Transmetohet se Ed-Dahaku ka thene: “Njerezve do t’u vije nje kohe, ne te cilen do shtohen bisedat (e kota) derisa Kuranin ta mbuloje pluhuri dhe askush nuk do i jap rendesi.” Abdullah bin imam Ahmed ne “Zeuaidu Ez-Zuhd”Shejh Hamud et-Tuvejxhiri (Allahu e meshirofte!): Ne zinxhirin e tij gjendet nje person anonim, ndersa pjesa tjeter e burrave jane thikat.Ne kohen tone jane shtuar leximi gazetave dhe revistave. Po ashtu dhe degjimi i bisedave te kota ne radio dhe jane shtuar librat bashkekohore, me te cilen jane sprovuar njerezit ne pergjithesi.Ndersa njerezit jane larguar
-nga Libri Allahut te Madheruar,
-nga hadithet e te Derguarit te Tij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem,
-nga etheret e selefus-salih prej:
#sahabeve,
#tabiineve,
#imameve te dijes e udhezimit dhe
#atyre qe erdhen me pas.Ndoshta koha qe ne po jetojme eshte ajo kohe ne te cilen do ndodhin ato gjera qe permendi Ed-Dahaku. Allahu e di me se miri!Itihaful-Xhemaah vell. 2Unesj Sheme

mbi telefonin tend, por e gjen #ate (pluhurin) mbi Kuran, atehere dije se ti me shume kujdesesh per lidhjen me krijesat sesa me Krijuesin.Transmetohet se Ed-Dahaku ka thene: “Njerezve do t’u vije nje kohe, ne te cilen do shtohen bisedat (e kota) derisa Kuranin ta mbuloje pluhuri dhe askush nuk do i jap rendesi.” Abdullah bin imam Ahmed ne “Zeuaidu Ez-Zuhd”Shejh Hamud et-Tuvejxhiri (Allahu e meshirofte!): Ne zinxhirin e tij gjendet nje person anonim, ndersa pjesa tjeter e burrave jane thikat.Ne kohen tone jane shtuar leximi gazetave dhe revistave. Po ashtu dhe degjimi i bisedave te kota ne radio dhe jane shtuar librat bashkekohore, me te cilen jane sprovuar njerezit ne pergjithesi.Ndersa njerezit jane larguar
-nga Libri Allahut te Madheruar,
-nga hadithet e te Derguarit te Tij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem,
-nga etheret e selefus-salih prej:
#sahabeve,
#tabiineve,
#imameve te dijes e udhezimit dhe
#atyre qe erdhen me pas.Ndoshta koha qe ne po jetojme eshte ajo kohe ne te cilen do ndodhin ato gjera qe permendi Ed-Dahaku. Allahu e di me se miri!Itihaful-Xhemaah vell. 2Unesj Sheme

(pluhurin) mbi Kuran, atehere dije se ti me shume kujdesesh per lidhjen me krijesat sesa me Krijuesin.Transmetohet se Ed-Dahaku ka thene: “Njerezve do t’u vije nje kohe, ne te cilen do shtohen bisedat (e kota) derisa Kuranin ta mbuloje pluhuri dhe askush nuk do i jap rendesi.” Abdullah bin imam Ahmed ne “Zeuaidu Ez-Zuhd”Shejh Hamud et-Tuvejxhiri (Allahu e meshirofte!): Ne zinxhirin e tij gjendet nje person anonim, ndersa pjesa tjeter e burrave jane thikat.Ne kohen tone jane shtuar leximi gazetave dhe revistave. Po ashtu dhe degjimi i bisedave te kota ne radio dhe jane shtuar librat bashkekohore, me te cilen jane sprovuar njerezit ne pergjithesi.Ndersa njerezit jane larguar
-nga Libri Allahut te Madheruar,
-nga hadithet e te Derguarit te Tij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem,
-nga etheret e selefus-salih prej:
#sahabeve,
#tabiineve,
#imameve te dijes e udhezimit dhe
#atyre qe erdhen me pas.Ndoshta koha qe ne po jetojme eshte ajo kohe ne te cilen do ndodhin ato gjera qe permendi Ed-Dahaku. Allahu e di me se miri!Itihaful-Xhemaah vell. 2Unesj Sheme

Transmetohet se Ed-Dahaku ka thene: “Njerezve do t’u vije nje kohe, ne te cilen do shtohen bisedat (e kota) derisa Kuranin ta mbuloje pluhuri dhe askush nuk do i jap rendesi.” Abdullah bin imam Ahmed ne “Zeuaidu Ez-Zuhd”Shejh Hamud et-Tuvejxhiri (Allahu e meshirofte!): Ne zinxhirin e tij gjendet nje person anonim, ndersa pjesa tjeter e burrave jane thikat.Ne kohen tone jane shtuar leximi gazetave dhe revistave. Po ashtu dhe degjimi i bisedave te kota ne radio dhe jane shtuar librat bashkekohore, me te cilen jane sprovuar njerezit ne pergjithesi.Ndersa njerezit jane larguar
-nga Libri Allahut te Madheruar,
-nga hadithet e te Derguarit te Tij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem,
-nga etheret e selefus-salih prej:
#sahabeve,
#tabiineve,
#imameve te dijes e udhezimit dhe
#atyre qe erdhen me pas.Ndoshta koha qe ne po jetojme eshte ajo kohe ne te cilen do ndodhin ato gjera qe permendi Ed-Dahaku. Allahu e di me se miri!Itihaful-Xhemaah vell. 2Unesj Sheme

Burimi: Xhamia mbret

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s