Sipas një studimi Islami është feja e cila po përhapet masivisht në Botë! Deri në vitin 2050 pritet që numri i muslimanëve të shumëfishohet!


Në mbarë botën ka nje tendencë në rritje të njerëzve që pranojnë fenë hyjnore Islame. Kjo rritje masive është studiuar seriozisht nga studiuesit. Një studim i kryer nga Pew thekson se:
Në gjysmën e shekullit të ardhshëm, mbretërimi i gjatë i krishterimit si feja më e madhe në botë mund të përfundojë, sipas një raporti të sapo lëshuar që bazohet në parashikimet e rritjes së popullsisë së qendrës së Pew Research për grupet fetare. Në të vërtetë, muslimanët do të rriten më shumë se dy herë më shpejt se popullsia e përgjithshme botërore midis 2015 dhe 2060. Ndërkohë që popullsia e botës parashikohet të rritet 32% në dekadat e ardhshme, numri i muslimanëve pritet të rritet me 70% – nga 1.8 miliardë në vitin 2015 në gati 3 miliardë në vitin 2060. Në vitin 2015, muslimanët përbënin 24.1% të globale popullatë. Dyzet e pesë vjet më vonë, ata pritet të përbëjnë më shumë se tre në dhjetë nga njerëzit e botës (31.1%).Më shumë se një e treta e muslimanëve janë të përqendruar në Afrikë dhe në Lindjen e Mesme, rajone të cilat janë parashikuar të kenë popullsinë më të madhe. Por edhe brenda këtyre rajoneve me rritje të lartë – si dhe të tjerëve – muslimanët parashikohen të rriten më shpejt se anëtarët e grupeve të tjera. Në fakt, muslimanët pritet të rriten si përqindje e çdo rajoni, përveç Amerikës Latine dhe Karaibe, ku relativisht pak myslimanë jetojnë.E njëjta dinamikë qëndron e vërtetë në shumë vende ku muslimanët jetojnë në numër të madh krahas grupeve të tjera fetare. Për shembull, numri i muslimanëve në Indi po rritet me një ritëm më të shpejtë sesa popullsia hinduese e shumicës së vendit, dhe parashikohet të rritet nga 14.9% e popullsisë së Indisë në vitin 1945 (ose 333 milionë njerëz) në vitin 2060. Në Nigeri që nga viti 2015, muslimanët pritet të rriten në një shumicë solide të popullsisë së Nigerisë (60.5%) në vitin 2060. Vetëm 0.2% e myslimanëve të botës jetojnë në Amerikën e Veriut. Në SHBA, muslimanët parashikohet të dyfishohen nga 0.9% e popullsisë në vitin 2010 në 2.1% deri në vitin 2050
Në shumë shtete të rëndësishme të Europës ka filluar ndjeshëm të rritet numri i muslimanëve. Popullsia muslimane e Evropës parashikohet të rritet me rreth 10 milionë njerëz, nga 25.8 milionë myslimanë në vitin 2016 në 35.8 milionë në vitin 2050. Në përqindje, muslimanët do të rriteshin nga rreth 5% e popullsisë së përgjithshme të Evropës sot në 7.4% në mes të shekullit të mesëm. përfundimi më realist për Europën të thotë që muslimanët mund të përbëjnë 11.2% dhe 14% popullsisë në vitin 2050.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s