Shiko Çfarë Ndodh Me Atë Person Që I Lutet Të Vdekurit?…


Nga Abdullah bin Mesudi radijAllahu anhu transmetohet se ka thene:..

Profeti salAllahu alejhi ue selem ka thene: “Kush vdes duke lutur dike tjeter pervec Allahut do hyje ne zjarr.” Buhariu…

Shejh Iben Bazi (Allahu e meshirofte!): Domethenia e ketij hadithit eshte se kush i lutet te vdekurit, apo ndonje njeriu te mire, apo pemes, apo ndonje engjelli etj., ai i ka bere shok Allahut dhe e ka marre ate te adhuruar bashke me Te. E ky veprim konsiderohet shirk i madh qe e ben detyre perjetesine ne zjarr te atij qe vdes ne kete gjendje….

Mexhmul fetaua ue mekalat vell.5

Perktheu Unejs Sheme

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s