Pasojat që lejnë mëkatet

 

Prej pasojave të mëkateve është se ato e bëjnë të zotin e tyre të ndihet njeri i ulët, pasi ishte i përgatitur për të qenë i lartë, sepse Zoti, i ka krijuar krijesat në dy grupe;
të lartë dhe të ulët.
Të bindurit, Ai i ka bërë më të lartit në këtë botë dhe në botën tjetër, ndërsa të pabindurit më të ulëtit.
Ai u ka dhënë krenari të parëve dhe nëncmim e papërfillshmëri të dytëve.

(Ibn Kajjim el Xheuzije)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s