8 rregulla për një gjumë të rehatshëm sipas fesë islame

Dr. Abdulaziz Es-Sed’hani thotë:…
“Disa prej normave të gjumit janë:…
1- Lutjet e gjumit.///
2- Fjetja në krahun e djathtë….
3- Të flejë me abdes’h.
4- Të drejtohet drejt kiblës.
5- Të mos flejë përmbys.
6- Të mos flejë mbi tarracë kur nuk ka pengesë.
7- Të mos flejë në barqet e luginave.
8- Të shuajë zjarrin para se të flejë.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s