Si të shtoni rriskun dhe jetëgjatësinë tuaj?

Transmeton Enes Ibn Malik (Radi-Allahu ‘anhu):

Kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut (Salallahu ‘Alejhi ue Selem) duke thënë:

“Kushdo që dëshiron ti shtohet rrisku (furnizimi) dhe jetëgjatësia, le të mbajë marrëdhënie të mira me farefisin e tij.”

Buhari Vol. 3 : No. 281

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s