Kur është jetëgjatësia e mirë dhe e dobishme?

Kur është jetëgjatësia e mirë dhe e dobishme?

Ibn Kajim ka thene:
“Jetëgjatësia është e mirë dhe e dobishme kur robi gjatë saj përkujtohet, korigjon mangësitë, përmirësohet, arrin synimet dhe pendohet sinqerisht, siç thotë Allahu i Lartësuar: “Vallë a nuk ua zgjatëm jetën, aq sa të mund të mendohej ai që donte të kujtonte (Allahun)?!”
(Fatir, 37)

Pra, në qoftë se jetëgjatësia dhe qëndrimi i gjatë nuk ndikojnë që njeriu t’i përmirësojë të metat, t’i korigjojë mangësitë dhe t’i shfrytëzojë frymëmarrjet e mbetura, atëherë le të punojë për të ringjallur zemrën e tij dhe për të arritur kënaqësinë e përhershme, në të kundërt për të nuk ka mirësi në jetën e tij.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s