Kjo është një ndër xhamitë më të vjetra në Ballkan – Tabanoc (Maqedoni)

Shpresojmë të renovohet sepse islami në këto troje po shkon drejt mileniumit dhe dëshmitë e tilla janë fakte se shqiptarët e pranuan islamin si zgjedhjen më të mirë, jo si zgjidhje nga frika.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s